Huisvesting 

Realvisie is een expert op het gebied van huisvesting.

Wij huisvesten bedrijven en ondernemers en creëren zelf ook nieuwe vestigingmogelijkheden door leegstand om te vormen tot een nieuwe geschikte bestemming.

Een concreet voorbeeld hiervan is de Kazerne Moerwijk te Den Haag. Dit gebouw hebben wij omgevormd van oude Brandweerkazerne tot bedrijfsverzamelgebouw.

Voor meer informatie of een praktijkvoorbeeld kunt u kijken op website van de Kazerne Moerwijk.

Wilt u hulp met uw leegstand? Of wilt u gehuisvest worden?

Neem dan contact op met Realvisie